ขอถวายมุทิตาสักการะ และขอแสดงความยินดี

ขอถวายมุทิตาสักการะ
🙏🏻 พระครูสุจิตกิตติวัฒน์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
🙏🏻 พระครูธรรมธรจิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
🙏🏻 พระครูสุทธิวรญาณ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ
👩🏻‍🎓อาจารย์ ดร.วารีญา ม่วงเกลี้ยง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

👨🏻‍🎓อาจารย์ ดร.สมจิตร บุญปก อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     

     

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close