วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับวัดทรายงาม จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ออนไลน์)
โดยมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์จาก ท่านพระครูจิตรการโกวิท เจ้าอาวาสวัดทรายงาม
และอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรเป็นตัวแทนในการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมในครั้งนี้
Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close