สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ ๒๗

สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ ๒๗


สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติ ยกฐานะให้        หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี เป็น วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

   

Show More

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fausse Rolex replica watches
Close