31 สิงหาคม 2022

   แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

   10 สิงหาคม 2022

   ประกาศราชกิจจานุเบกษา

   26 พฤษภาคม 2022

   สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ ๒๗

   23 พฤษภาคม 2022

   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

   11 พฤษภาคม 2022

   ค่าลงทะเบียน

   11 พฤษภาคม 2022

   2562

   18 เมษายน 2022

   2565

   18 เมษายน 2022

   2564

   18 เมษายน 2022

   2563

   12 เมษายน 2022

   เตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

   Fausse Rolex replica watches
   Close